W swojej pracy z dziećmi stosuję różne metody.


Należą do nich:
 • Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną
  (SZKOŁA KRAKOWSKA) prof. J. Cieszyńskiej
 • Elementy metody E. Wianeckiej - Manualne Torowanie Głosek
  oraz program słuchowy
 • Kinezjologia Edukacyjna P.Dennisona
 • "Dotyk i komunikacja" M. i Ch. Knillów
 • Trening mózgu metodą EEG-Biofeedback
 • MAKATON – komunikacja alternatywna dla osób nieposługujących się
  mową
Klasyczne metody logopedyczne:
 • słuchowa,
 • wzrokowa,
 • fonetyczna,
 • mechaniczna.


Wspieram w rozwoju dzieci dotknięte autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, niedosłuchem, opóźnionym rozwojem mowy. Pomagam kształtować poprawną wymowę, uczę ładnego wypowiadania się w języku polskim, pomagam rodzicom w zakresie stymulowania rozwoju mowy dziecka i profilaktyce zaburzeń mowy. Starsze dzieci w wieku szkolnym mogą przezwyciężać trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia) przy współpracy z logopedą.

Ważnym elementem terapii jest nauka czytania metodą sylabową, która wywołuje aktywność obu półkul mózgowych oraz uruchamia procesy kompensacyjne, warunkując zmiany plastyczne w uszkodzonych strukturach. Dzięki nauce czytania dzieci ćwiczą także prawidłowe artykulacje i słuch fonemowy oraz koncentrację i uwagę dowolną. Umiejętność czytania sylab pomaga w szybkiej nauce czytania i rozumienia tekstu pisanego.